Szkoła wolna od dopalaczy

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do konkursu SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY. Chcąc otrzymać certyfikat realizujemy następujące zadania:

  1. „Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy.
  2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”.
  3. „Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie (np. ulotek, radiowęzła, akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły).
  4. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”.
  5. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy.
  6. Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej.
  7. Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie.
  8. Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku placówek, w której otoczeniu brak takiej osoby można włączyć uczniom film na ww. temat.
  9. Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacji, które będą podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy.