Rekrutacja

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH
W ODDZIAŁACH OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM I W KLASIE I

Liczba miejsc wolnych do poszczególnych oddziałów na rok szkolny 2021/2022:

- Punkt Przedszkolny (3 i 4-latki) – brak wolnych miejsc ,

- Oddziały Przedszkolne (5,6 -latki) – 26 wolnych miejsc,

- Klasa I - 8 wolnych miejsc.

Wnioski o przyjęcie do poszczególnych oddziałów należy składać w sekretariacie szkoły od 19 lutego do 1 marca 2021 r.