RODO

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję iż:
1) Administratorem osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, Ligowo, ul. Parkowa 2 , 09-228 Ligowo, tel. 24 2765160, e-mail: sekretariat.ligowo@wp.pl,
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego i stosunku pracy,
3) Dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
4) Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie także do ich usuwania,
5) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
6) Każdy kogo dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę może wnieść skargę do organu nadzorczego,
7) Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa.

Ponadto informuje się, że w Szkole prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w sekretariacie Szkoły.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
- tel. 606 213 134, e-mail: Rodo.Zakrzewski@o2.pl