Plan lekcji

Tygodniowy plan zajęć klasa I

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 - 8:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
8:55 - 9:40 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
9:50 - 10: 35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
10:55 - 11:40 Religia Język angielski Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
12:45 - 13:30 Logopedia Religia Edukacja informatyczna gr.I/ Logopedia Edukacja informatyczna gr.II/ Logopedia Koło artystyczne/ Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
13:40 - 14:25 - - - - -
14:35 - 15:20 - - - - -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa II

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 - 8:45 Religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
8:55 - 9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Religia edukacja wczesnoszkolna
9:50 - 10: 35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
10:55 - 11:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja informatyczna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
11:50 - 12:35 Koło zainteresowań- programowanie, robotyka logopedia/ zajęcia dyd.-wyr. Język angielski Język angielski  
12:45 - 13:30 - logopedia - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -
13:40 - 14:25 - - - - -
14:35 - 15:20 - - - - -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa III

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 - 8:45 Język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
8:55 - 9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
9:50 - 10: 35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
10:55 - 11:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Religia Język angielski
11:50 - 12:35 edukacja informatyczna koło sportowe koło-programowanie, robotyka Religia  
12:45 - 13:30 - - logopedia zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -
13:40 - 14:25 - - - - -
14:35 - 15:20 - - - - -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa IV

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 - 8:45 technika j.polski plastyka matematyka historia
8:55 - 9:40 matematyka zajęcia z wychowawcą informatyka przyroda matematyka
9:50 - 10: 35 j.polski matematyka j.polski j. polski j.angielski
10:55 - 11:40 w-f w-f matermatyka j. angielski w-f
11:50 - 12:35 religia przyroda j.angielski muzyka j. polski
12:45 - 13:30 logopedia religia w-f WDŻ tylko w I sem. zaj. dyd.-wyr. j. angielski
13:40 - 14:25 - - koło matematyczne zajęcia korekcyjno-kompens. -
14:35 - 15:20 - - - - -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa V

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 - 8:45 j. polski j. angielski geografia religia j. polski
8:55 - 9:40 matematyka muzyka j. polski j. polski matematyka
9:50 - 10: 35 w-f j. polski informatyka biologia historia
10:55 - 11:40 plastyka matematyka j. angielski matematyka zajęcia z wychowawcą
11:50 - 12:35 historia w-f w-f technika j. angielski
12:45 - 13:30 religia w-f matematyka koło plastyczne WDŻ tylko w I sem.
13:40 - 14:25 logopedia - z. korekcyjno- kompensacyjne - z. dydakt.-wyrówn. z j.pol
14:35 - 15:20 - - - - -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa VI

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 - 8:45 matematyka biologia j. polski j. polski matematyka
8:55 - 9:40 j. polski matematyka plastyka historia j. polski
9:50 - 10: 35 geografia w-f j. angielski matematyka w-f
10:55 - 11:40 historia j.polski matematyka technika j. angielski
11:50 - 12:35 w-f zajęcia z wychowawcą religia j. angielski religia
12:45 - 13:30 muzyka informatyka gr.I informatyka gr. II w-f z. dydakt.wyr. z j.pol.
13:40 - 14:25 koło turyst.-krajoznawcze logopedia z. korekc.-kompensacyjne WDŻ (w II sem.) -
14:35 - 15:20 - - - - -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa VII a

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.10- 7.55   zajęcia dyd.-wyr. z j.pol.  koło teatralne    
8:00 - 8:45 j. niemiecki  matematyka j. polski matematyka j.angielski
8:55 - 9:40 religia biologia plastyka j.angielski j. polski
9:50 - 10: 35 historia j. polski matematyka geografia fizyka
10:55 - 11:40 j. polski geografia w-f w-f matematyka
11:50 - 12:35 matematyka j. angielski fizyka biologia chemia
12:45 - 13:30 w-f chemia j. niemiecki j.polski w-f
13:40 - 14:25 muzyka informatyka historia religia zajęcia z wychowawcą
14:35 - 15:20

doradztwo zawodowe(w Isem.)

WDŻ ( w II sem.)

z. korekcyjno- kompensacyjne/ koło szachowe koło historyczne logopedia -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa VII b

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.10- 7.55   zajecia dyd.wyr. z j.pol.      
8:00 - 8:45 j. polski matematyka fizyka j.angielski geografia
8:55 - 9:40 j. niemiecki j. polski j.angielski fizyka historia
9:50 - 10: 35 matematyka chemia j. polski matematyka j. polski
10:55 - 11:40 j. angielski biologia w-f w-f matematyka
11:50 - 12:35 geografia plastyka j. niemiecki j. polski muzyka
12:45 - 13:30 w-f historia matematyka biologia w-f
13:40 - 14:25 religia WDŻ (w II sem.) religia zajęcia z wychowawcą chemia
14:35 - 15:20 informatyka koło szachowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne logopedia/ koło rękodzielnicze -

 

Tygodniowy plan zajęć klasa VIII

Godziny zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.10- 7.55         zajecia dydaktyczno- wyrównawcze z j.polskiego 
8:00 - 8:45 j.angielski j.polski j. angielski historia j. polski
8:55 - 9:40 j. polski w-f fizyka matematyka geografia
9:50 - 10: 35 j. niemiecki biologia EDB WOS matematyka
10:55 - 11:40 fizyka matematyka j.polski j.polski WOS
11:50 - 12:35 matematyka chemia matematyka w-f w-f
12:45 - 13:30 historia j.angielski religia religia chemia
13:40 - 14:25 w-f

zajęcia dyd.-wyr. z j.ang.
(w I sem.)

doradztwo zawodowe (w II semestrze)

 

j. niemiecki informatyka WDŻ ( w I sem.)
14:35 - 15:20

zajęcia dyd.-wyr.

z matematyki

z. korekcyjno-kompensacyjne/ zaj. dyd-wyr j. angielski (w II sem.) zajęcia z wychowawcą koło sportowe -