O placówce

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie jest szkołą wiejską, w której uczy się corocznie około 200 uczniów. W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest 26 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi.