Dyrekcja i Rada

Dyrektor szkoły

AGNIESZKA RÓŻAŃSKA

Samorząd szkolny

NIKOLA GRODNICKA
PAULINA ŚWIEŻYŃSKA
MIKOŁAJ SZYLKA

Rada pedagogiczna

ADAMCZYK MAŁGORZATA
POMIERSKA MONIKA
JANKOWSKA EWA
KAMIŃSKA ANETA
RÓŻAŃSKA AGNIESZKA
KRZEMIŃSKI ADAM
MARZENA BRUDNICKA
MILENA BEDNARZ-GAJUS
JUSTYNA SŁABOWSKA
MALWINA ŻURAWSKA
ALEKSANDRA RUDZIŃSKA
WIESŁAWA KOZŁOWSKA
MARIA JOLANTA KIERZKOWSKA
KOWALSKA GRAŻYNA
PĄCZKOWSKI MICHAŁ
SULIŃSKA EWA
WIŚNIEWSKA IRENA
ROCHOWICZ MARLENA
GRUSZEWSKA AGNIESZKA
JUSZCZYK MARZENA
JOLANTA CHRZANOWSKA
MARZENA BRUDNICKA
KRZYSZTOF WOŹNICKI
EDYTA WARZYŃSKA
IRENA TŁUSTY
BEATA KRZEMIŃSKA