Zaplanowane działania skierowane do uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym