XIII edycja Ogólnopolskiego konkursu historycznego pt. PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO

Uczniowie naszej szkoły (11 osób ) zaangażowali się w projekt historyczny, organizowany przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Ideą przedsięwzięcia jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski, związanymi z wojnami i konfliktami zbrojnymi XX w.

Realizując postawione przed nimi zadania, dzieci postanowiły nakręć krótkometrażowy film dokumentalny, który opowiada o miejscach upamiętniających osoby pomordowane podczas II wojny światowej w Ligowie oraz w najbliższej okolicy.

Zbierając informacje na temat wydarzeń minionych lat, uczniowie dotarli do różnych źródeł, miejsc i osób. Studiowali m.in. kroniki parafialne i księgi zmarłych, spisywali wspomnienia potomków naocznych świadków zbrodni hitlerowskich, porządkowali pomniki pomordowanych, znajdujące się w Ligowie i w Rokiciu. a także zaprosili do współpracy Wójta Gminy Mochowo – Zbigniewa Tomaszewskiego, panią dyrektor SP w Ligowie – Agnieszkę Różańską oraz ks. proboszcza – Andrzeja Zembrzuskiego.

Dzieci włożyły mnóstwo czasu i energii w realizację projektu. Wykazały się przy tym niezwykłą kreatywnością. Jednak przede wszystkim udowodniły, że potrafią okazać empatię i szacunek dla ofiar systemów totalitarnych.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, które są jednocześnie zapowiedzią i udokumentowaniem pracy naszych uczniów.

Trzymajcie za nas kciuki.