zdolna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Wsukacyjnej

Gmina Mochowo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "zdolna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"